Mål 5. Åmåls kommun ska vara ett långsiktigt ekologiskt hållbart och klimatneutralt samhälle.

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle är en långsiktig förutsättning för att skapa en plats där människor vill bo och verka. Åmåls kommun ska genom ökat fokus på klimat- och miljöarbetet minska sin klimatpåverkan samt nå ekologisk hållbarhet. För att uppnå detta ska Åmåls kommun beakta hållbarhetsperspektiv vid kommunens fysiska planering, upphandlingar och investeringar samt främja återbruk och återvinning genom cirkulär ekonomi. 

Sidan uppdaterades 2022-08-08

Synpunkter på sidan?