Mål 4. I Åmåls kommun ska alla ha en god och jämlik hälsa samt uppleva livskvalitet.

Alla ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. En god och jämlik hälsa främjas av framtidstro, ekonomisk och social trygghet och känslan av sammanhang. Åmåls kommun ska genom sina samhälls- och välfärdstjänster arbeta för en jämställd samhällsutveckling, jämlika levnadsvillkor och attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta krävs samordnade insatser riktade till prioriterade grupper.

Sidan uppdaterades 2022-08-08

Synpunkter på sidan?