Mål 3. I Åmåls kommun ska alla ha möjlighet till livslångt lärande.

Åmåls kommun ska säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. För att uppnå detta ska kommunens utbildningsverksamheter fortsätta sitt långsiktiga arbete med helhetsperspektiv. Möjlighet till olika former av studier ska utvecklas med hänsyn tagen till kommuninvånarnas, näringslivets och kommunala verksamheters behov. 

Sidan uppdaterades 2022-08-08

Synpunkter på sidan?