Mål 2. Åmåls kommun ska ha ett starkt lokalt näringsliv.

Åmåls kommun som samhällsaktör ska genom hög grad av samverkan vara en aktiv och naturlig part i näringslivets utvecklingsarbete. För att uppnå detta krävs ett gott samarbete med det lokala näringslivet samt goda förutsättningar för nyetableringar och hållbar tillväxt bland företag. Åmåls kommun ska vara en företagsvänlig kommun.  

Sidan uppdaterades 2022-08-08

Synpunkter på sidan?