Mål 1. I Åmåls kommun ska alla ha möjlighet till arbete och egen försörjning.

Arbete och egen försörjning har stor betydelse för den enskilde samt för en hållbar samhällsutveckling. I Åmåls kommun ska andelen kommuninvånare som förvärvsarbetar öka. För att uppnå detta krävs att kommunen identifierar vilka som behöver stöd och individuellt anpassade insatser för att nå arbete och egen försörjning. 

Sidan uppdaterades 2022-08-08

Synpunkter på sidan?