Publicerad 2022-06-16

1. Genuin

Att vara genuin är att vara äkta, transparent och trovärdig. Ordet genuin är kopplat till vår fina stad med vårt charmiga centrum och våra landsorter med unik kultur, men det rymmer även naturen och de upplevelser som bjuds, både till land och sjöss.

Vi har respekt för kommunens genuina historia, men fastnar inte i en ”det var bättre förr-mentalitet”. Man kan vara både genuin och innovativ för att sikta mot morgondagen. Vi skapar hållbar utveckling - idag och imorgon.

Publicerad 2022-06-16

2. Omtänksam

Omtänksam handlar om att vara intresserad av andra människor och vara lyhörd för idéer och tankar. Det handlar även om att visa hänsyn för såväl människor som för vår gemensamma miljö.

Den som är omtänksam vill att andra människor ska ha det bra och trivas i Åmåls kommun, antingen som invånare eller tillfällig gäst. Vi ska vara en livskraftig kommun där alla behövs.

Publicerad 2022-06-16

3. Aktiv

Den som är aktiv är också nyfiken. Här utvecklar vi och söker nya vägar. Vi väntar inte på att saker ska hända, vi ser till att de händer.
Aktiv är också ett ord som är sammanlänkat med vårt kulturliv, turismen och det breda utbudet av fritidsaktiviteter.

Publicerad 2022-06-16

4. Modig

Vi måste vara modiga för att uppnå Åmåls kommuns vision om ett gott liv. Vi vågar vara fördomsfria, orädda och ta oss an nya utmaningar. Vem skulle annars göra det? Att vara modig handlar om att vara öppen för nya innovationer och hylla nytänkande. Vi vågar prova och lära oss längs vägen, se möjligheter och främja kreativitet.