Tyck om din livsmiljö!

Nu finns möjlighet att delta i en digital dialog i ett tidigt skede av arbetet med översiktsplanen. Det kan du göra  genom att svara på frågor i en webbenkät som endast tar mellan 5-10 minuter. Enkäten handlar om hur vi skapar en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 25 eller 50 år? Vad behöver du för en fungerande vardag?

Läs mer om medborgardialogen

Sidan uppdaterades 2021-05-14

Synpunkter på sidan?