Gamla stadens fokusområden

PlantagetPlantaget är en historisk plats och stadskärnans hjärta. Under åren så har dessvärre platsen blivit eftersatt. Förslaget som antagits i kommunstyrelsen syftar till att skapa en plats där blomsterprakt, harmoni och kultur förenar.

Beslut
Under 2015 togs beslut på att rusta upp Plantaget. Förslaget som låg till grund för beslutet framtogs med hjälp av trädgårdsarkitekt Peter Hilton. En utredning gjordes gällande markyta, skugga och sol för växtlighet, trädinventering, skötsel och arbetsbelastning för parkarbetarna. Gröninventeringen från 1997 togs i beaktande. Förslaget har kommunicerats till allmänheten sedan våren 2015 genom skylt i plantaget, artikel i lokalpress och i Åmålsmagasinet (juninumret 2015) som går ut till alla hushåll i Åmåls kommun.

Del 1
Lekparken kommer att ha nuvarande utformning. Som en första åtgärd gjordes den fria delen. Åtgärden innebar nya bänkar, blomsterprakt och kortensstålskantade grusvägar. Allmänhetens reaktioner var mycket positiva efter färdigställande av del 1.

Del 2
Förslaget innebär tre rundlar med växtlighet som blommar från vår till höst och samtidigt minskar arbetsbelastning för parkarbetarna.

I mittenrundeln blir det en ny fontän i form av en rödbrun granitsten, från Berga stenbrott strax utanför Åmål. Granitstenen är en historisk eftertraktad granit som förr skeppats till fjärran länder, granitstenen återfinns också som husgrund i centrala Åmål, bl.a. Stadshotellet. Fontänen är formad som Vänerns kontur, där Åmåls geografiska läge syns i form av en bronskula. Vatten kommer att porla upp och över stenen för att stärka Plantaget som en harmonisk plats.

Nuvarande statyer i Plantaget kommer att placeras i de andra två rundlarna. Skyltar kommer att finnas med historisk information om både statyerna och Plantaget.

Grusgångar kommer att kantas av kortenstål och tillgänglighetsanpassas. Gräsytorna kommer att blomma med vårlökar och inbjuda till picknick, lek och arrangemang.


FisketorgetFisketorget var en plats dit fiske kom för att sälja dagens fångs. Under 2014 påbörjades arbetet med att återskapa Fisketorget till gästvänlig mötesplats.

Idag lockar Fisketorget besökare och ungdomar som gärna sitter och njuter av den fantastiska utsikten över småbåtshamnen. Fisketorget är en viktig plats för Åmåls evenemang.

Elever från Karlbergsskolan har varit med och skapat den vackra smidesbåten som årligen fylls av blomsterprakt.


KulturmagasinetDetta är Åmåls äldsta bevarade byggnad från 1669 med ett kulturellt arv och en lång historia. Den ligger på samma plats där en medeltida kyrka låg. Då Åmåls nuvarande kyrka stod färdig 1806, såldes den gamla kyrkan till en privatperson.
Sitt nuvarande namn - Kulturmagasinet - fick byggnaden i samband med en förstudie ”Insatser och åtgärder för en levande kulturplats” år 2010 för att tydliggöra byggnadens nuvarande funktion.
Idag används lokalen i huvudsak under sommartid vid konserter, festivaler, utställningar, konferenser och privata tillställningar.

Området runt Kulturmagasinet med sina grönytor och trädalléer, ligger på en naturskön plats mitt emellan de centrala köpstråken och rekreationsområdena nära Vänern.
Parken, ursprungligen kallad Plantaget vid Gamla Kyrkan, anlades vid mitten av 1800-talet och är klassad som ödekyrkogård med ett par gravvårdar som vittnar om forna tider.


Drottning Kristinas Plats (arbetsnamn)Vill vi utveckla Södra hamnplan med Drottning Kristinas plats?
Hur skulle en sådan plats kunna se ut?
Fontän, bilfritt, bänkar, staty?


UddenVad krävs för att utveckla udden till en attraktiv mötesplats?
Hur kan vi bättre knyta an till Vänern?
Skapa ny strandskoning med bryggor?
Hur kan vi bättre fylla Udden med aktiviteter?


VikenHur kan vi utveckla viken?
Ska vi göra viken till Åmåls centrala badplats?
Vad ska viken heta?

KONTAKTINFORMATION

Centrumutvecklare
Ulrika Abrahamsson
Telefon 0532-174 45, 0703-068 100
E-post ulrika.abrahamsson@amal.se

Kommunikatör

Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Du kan lämna dina tankar och förslag via:

Sociala medier:
facebook.com/ tyckomgamlastaden

Idébanken:
Länk till idébanken

E-post:
tyckomgamlastaden@amal.se

Lämna eller posta:
Tyck om Gamla staden-vykortet. Vykort kan du lämna på Kulturhuset, Norrtull och Stadshuset.

Sidan uppdaterades 2019-08-12

Synpunkter på sidan?