Medborgardialog om nya lokala ordningsföreskrifter
(dialogen pågick under maj månad 2019)

Vi håller på att ta fram nya reviderade ordningsföreskrifter. Här är vårt förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmål. De är framtagna av centrumutvecklaren, teknik- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget är nu ute på remiss i samtliga kommunala nämnder. Vi vill nu få in synpunkter från allmänheten under maj månad. Vad skulle du vilja att Åmåls kommun förändrade i sina ordningsföreskrifter? Något som du kanske skulle vilja lägga till eller ta bort?
Hör av dig under maj månad på e-post: bjorn.skog@amal.se. Ange ordningsföreskrifter i meddelanderaden.

När vi fått in alla remisser och reaktioner, kommer vi i arbetsgruppen att sätta ihop ett "skarpt förslag" som vi stämmer av med politiken och skickar till Länsstyrelsen, för att få deras synpunkter på.

Förslag till nya ordningsföreskrifter
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter pdf (pdf 554 KB)
Lämna synpunkter till:

Kanslichef Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?