Naturbild med rubrik

Tyck om din livsmiljö

Hur vill du att Åmål ska utvecklas de närmaste åren? Nu har du möjlighet att vara med och påverka Åmåls kommuns nya översiktsplan genom att delta i vår medborgardialog. Du kan delta på flera sätt:

I början av maj delar vi ut ett vykort till alla hushåll som du kan fylla i och lägga i våra postlådor. Om du bor inne i Åmål kan du lägga vykorten i kommunbrevlådorna vid Norrtull eller Stadshuset.

Om du bor på landsbygden kan du lägga vykortet på någon av våra utplacerade röda postlådor senast 16 maj. Postlådorna finns vid:

 • Ånimskogs bygdegård

 • Edsleskogs kyrka

 • Fengersfors lanthandel

 • Tösse kyrka

 • Mo kyrka

Digital enkät

Vi genomför samtidigt en digital medborgarenkät där du har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter om hur du tycker att Åmål ska utvecklas på kort och på längre sikt. Dina idéer och synpunkter är viktiga för oss i det fortsatta arbetet. 

Klicka här för att komma till enkäten.
Vi behöver dina svar senast 6 juni 2021.

Tack för att du är med och bidrar till Åmåls utveckling!

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön.

Läs mer om vad en översiktsplan är.

 

Kontaktpersoner

Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Plan- och GIS-ingenjör
Ludvig Johansson
Telefon: 0532-170 89
E-post: ludvig.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-04-21

Synpunkter på sidan?