Bild från lokal med utställning för medborgardialogen Tyck om handelsstråk

Utställningslokal på i gallerian på Västerlånggatan för medborgardialogen Tyck om handelsstråk. Foto Jan Andersson


Tyck om handelsstråk
Medborgardialogen Tyck om handelsstråk genomfördes 28 november till 11 december 2017. Den handlar om utvecklingen av handelsstråket Torggatan och en del av Västerlånggatan.  Medborgarna kunde tycka till om ett gestaltningsförslag i form av en utställning som visade skisser och fotomontage över tänkbara stråk och platser för att skapa attraktiva inslag i handelsstråket. Utställningen fanns i en lokal i gallerian på Västerlånggatan. Information om medborgardialogen fanns publicerad på hemsidan och i sociala medier. Lokaltidningen skrev en artikel om utställningen.

Följande synpunkter lämnades in under medborgardialogen 28 november till 11 december:

  • Tänk på att trafiksäkerheten för framför allt gångtrafikanter, men också cyklister!
  • Inga fler enkelriktningar
  • Flera trädplanteringar för en trevligare stadsmiljö!
  • Jag vill ha blommor på Torggatan
  • Önskar mer belysning i gamla badhusparken
  • Ändra inte!
  • En förhållandevis billig åtgärd som höjer trivseln i detta stråk är regelbunden städning av trottoarer och gångstråk. Borde ligga i såväl kommunens som affärsidkarnas intresse. Som det nu är med alla fimpar, papper, ruttna löv etcetera är det rent motbjudande.
  • Göra gungor och klätterställningar på Torggatan
  • Mycket positivt att Åmåls kommun vill förändra stadsmiljön tycker jag. Man bör först kanske se över de ”små” felbyggda rondellerna som finns längs Kungsgatan. En annan åsikt från mig är att INTE bygga dyra bostäder på Norra Hamnplan.

Del av ett Interreg-projekt
Utvecklingsarbetet av handelsstråket är en del av det pågående Interreg-projektet Urban platsinnovation. Projektet går ut på att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.


Bild på logotyp för !nterre Sverige-Norge

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-04-24

Synpunkter på sidan?