Bild på logotyp för medborgardialogen Tyck om Saga Bio
Medborgardialogen Tyck om Saga Bio pågick under perioden 25 april - 25 juni 2019.

Dialogkväll på Saga Bio 25 april 2019

Vi inleder medborgardialogen den 25 april med en dialogkväll på Saga Bio i Åmål, Kungsgatan 5. Vi presenterar nuläget och bakgrunden och det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Under kvällen bjuder vi också på en film. Medborgardialogen Tyck om Saga Bio pågår 25 april-25 juni.

Under perioden 25 april till 25 juni 2019 genomförde vi medborgardialogen Tyck om Saga Bio. Man kunde delta i dialogen på flera olika sätt:


• facebook: facebookeventet Tyck om Saga Bio 
• hemsidan: amal.se/tyckomsagabio
• e-post: sagabio@amal.se
• lämna eller posta: Tyck om Saga Bio-vykort. Du kan hämta och lämna vykort på kulturhuset eller stadshuset.
• sätta upp post-it-lappar i foajén till bion
Enkätundersökning Tyck om Saga Bio

Därför genomför vi en medborgardialog om Saga Bio i Åmål

Hur vill Åmålsborna att Sagabion ska utvecklas för att locka fler att gå och se film. Hur kan lokalen användas till annat än biovisning


Under våren och sommaren genomför vi en medborgardialog om Sagabiografen i Åmål. Syftet med dialogen är att ta reda på hur olika målgrupper ser på Sagabiografen. Vill de ha den kvar och vad skulle få dem att välja ett biobesök istället för att hyra en film via en streamingtjänst.

-Många vill ha biografen kvar, men man går inte på bio. Vi vill ta reda på vad som kan locka till att besöka biografen. Vi lanserar dialogen Tyck om Saga den 10 april på Sagabio, säger kulturchef Stefan Jacobson.

Medborgardialogen genomförs på flera olika plattformar och anpassas efter målgrupperna. Liksom vid tidigare medborgardialoger används särskilt framtagna vykort för att samla in idéer och synpunkter. Kommunen kommer att öppna en särskild facebooksida och olika enkäter kommer att genomförs, till exempel ett som riktar sig till gymnasieelever.

Resultatet av arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige under hösten. Underlaget från medborgardialogen kan komma att bli avgörande för biografens framtid. 

Bakgrund
Sagabiografen drivs sedan 2018 av Åmåls kommun. Kommunen hyr lokalen av en privat fastighetsägare. Sedan 2015 har en rad insatser gjorts för att modernisera teknik och öka bekvämligheten med nya stolar. Övertagandet har genererat betydande kostnader för rekrytering och utbildning av personal inom service och säkerhet, inköp och anpassning av nytt kassasystem, inköp av biljettsystem, marknadsföring, information och annonsering.  Mycket av investeringskostnaderna har kunnat ske med hjälp av stöd från Svenska filminstitutet/Kulturrådet, Västra Götalandsregionen

Kommunstyrelsen antog i slutet av 2018 att godkänna en långsiktig handlingsplan för Sagabiografen. Planen innehåller flera olika insatser som ska genomföras. Det handlar bland annat om en tydlig profilering, ökad marknadsföring, publikarbete och paketering av erbjudanden kring biobesöket.  I profilering ingår till exempel breddning av programutbudet vid sidan av biografverksamheten Saga bio genom en satsning på musikarrangemang och mindre scenprogram under den nya profilen Saga Live.

I delen publikarbete handlar det om att skapa en arrangörsgrupp för att fånga upp intresserade och motiverade personer som vill delta i arbetet med att skapa ett attraktivt samlat programutbud.

 

KONTAKTINFORMATION

Processledare inom kulturutveckling
Charlin Svanér dela Cruz
Telefon: 0532- 77255
E-post: charlin.svaner-delacruz@amal.se

Kommunikatör

Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-04-24

Synpunkter på sidan?