Bilder från Kungsberget


Kungsberget från kyrktornet omkring år 1910.

Gustaf V skriver sitt namn på Kungsstenen vid besöket i Åmål 6 juli år 1918.
På bilden syns ett luftskyddstorn sticka upp som byggdes upp på 1940-talet under andra världskriget.

Förslag ”utsiktstorn” med info och äldre bilder som visar vyer åt olika väderstreck.

Källarmästare Anders Peter Björlin med hustru.

Sidan uppdaterades 2017-11-29

Synpunkter på sidan?