Medborgardialogen Tyck om Gamla staden

amalkarta_web500x.jpg

Under perioden 21 mars till 9 april 2016 genomförde vi medborgardialogen Tyck om Gamla staden. Vi ville ha era idéer och tankar kring utvecklingen av hela Gamla staden-området för att göra Åmåls vackra stadsdel ännu mer inbjudande för Åmålsbor och besökare.

Sex fokusområden

Vi valde ut följande sex fokusområden som vi tror är de mest intressanta att utveckla i närtid. Dessa områden är: Plantaget, Fisketorget, Kulturmagasinet med Kulturparken, ”Drottning Kristinas plats” (arbetsnamn), Udden och Viken vid Kulturmagasinet.

Utställning och bildspel i hörsalen

I hörsalen gick det att se en utställning över fokusområden. Man kunde sätta upp post it-lappar med sina tankar, idéer och förslag. På scenen rullade ett bildspel med bilder från de olika områdena. Vår tanke var att de kunde inspirera till nya tankar och idéer för framtidens Gamla staden.

Dialogmöte 7 april

Torsdagen den 7 april hölls ett välbesökt dialogmöte i Kulturhuset (biblioteket). Tjänstemän och politiker presenterar processen, vad som hittills har gjorts i området och tankar som finns om utvecklingen. Under mötet fanns möjligheter att lämna synpunkter och förslag.

Dina tankar om Gamla staden

För några av områdena finns det utredningar sedan tidigare. Dessa vill vi nu knyta an till och gå vidare. När det gäller Plantaget har kommunstyrelsen fattat ett beslut om hur stadsparken ska byggas om. Ombyggnaden av etapp ett av Plantaget är redan genomförd. Men vilka tankar finns om plantagets närområde och anslutande miljöer? Även Fisketorget har byggts om till en inbjudande mötesplats. Genom medborgardialogen ville vi ha tankar och idéer kring hela Gamla staden-området. Det kan till exempel gälla trafiksituationen, förslag på aktiviteter i området eller någonting som verkligen sätter Åmål och Gamla staden på kartan som ett attraktivt besöksmål.

Tillsammans utvecklar vi Åmål!

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sammanställning av medborgardialogen

Klicka här för att se sammanställningen pdf (pdf 426 KB)
Du kan även besöka utställningen över alla förslagen i hörsalen på Kulturhuset.

Sidan uppdaterades 2023-04-24

Synpunkter på sidan?