Medborgardialog om nya lokala ordningsföreskrifter
(avslutad, dialogen pågick under maj månad 2019)

Medborgadialogen handlade om att samla in synpunkter på ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter. Synpunkter samlades in under maj månad 2019. Det gick att lämna synpunkter via e-post till kommunens kansli- och utredningsenhet. 

Efter att alla synpunkter och förslag hade kommit in tog en arbetsgrupp fram en förslag som stämdes av med politiker och som därefter skickades till länsstyrelsen för att får deras synpunkter.

De ändrade ordningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2019. 

De lokala ordningsföreskrifterna finns i den kommunala författningssamlingen här på hemsidan. 

Lämna synpunkter till:

Kanslichef Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-04-24

Synpunkter på sidan?