Varifrån kommer kommunens pengar?

Diagram över kommunens ekonomi

Nästan hälften av kommunens pengar kommer från den kommunala inkomstskatten. Dessa skatteintäkter baseras på skattesatsen 22,46 % som kommunfullmäktige beslutat om. Förutom skatteintäkter får kommunen statliga utjämningsbidrag. Tillsammans ska samtliga intäkter finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna samt räcka till ett sparande som minst motsvarar 1,5 % av intäkterna.

Kommunens intäkter uppgick till 1 164,7 miljoner kronor varav skatter och statliga utjämningsbidrag uppgick till 915,1 miljoner kronor. Jämfört med år 2021 ökade intäkterna med 0,7 %.

Så här används dina skattepengar - sorterat i fallande ordning 2022

Här ser du hur en hundralapp fördelas bland verksamheterna:

Vård och omsorg 44 procent
Pedagogisk verksamhet 37 procent
Infrastruktur, skydd mm 6 procent
Gemensamma verksamheter 5 procent
Fritid och kultur 4 procent
Politisk verksamhet 2 procent
Särskilt riktade insatser 2 procent
Affärsverksamhet 0 procent
Totalt 100 procent​

Sidan uppdaterades 2023-04-18

Synpunkter på sidan?