Varifrån kommer kommunens pengar?

Diagram över kommunens ekonomi

Nästan hälften av kommunens pengar kommer från den kommunala inkomstskatten. Dessa skatteintäkter baseras på skattesatsen 22,46 procent som kommunfullmäktige har beslutat om. Förutom skatteintäkter får kommunen statliga utjämningsbidrag. Tillsammans ska samtliga intäkter finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna samt räcka till ett sparande som minst motsvarar 1,5 procent av intäkterna.

Kommunens intäkter uppgick till 1 156,5 miljoner kronor varav skatter och statliga utjämningsbidrag uppgick till 886,2 miljoner kronor. Jämfört med år 2020 ökade intäkterna med 3,4 procent.

Så här används dina skattepengar - sorterat i fallande ordning 2021

Här ser du hur en hundralapp fördelas bland verksamheterna:

Vård och omsorg 42 procent
Pedagogisk verksamhet 38 procent
Infrastruktur, skydd mm 6 procent
Gemensamma verksamheter 5 procent
Fritid och kultur 4 procent
Politisk verksamhet 2 procent
 Särskilt riktade insatser 2 procent
Affärsverksamhet 1 procent
Totalt 100 procent​

Sidan uppdaterades 2022-05-02

Synpunkter på sidan?