Information om Covid-19, läs mer här.

Varifrån kommer kommunens pengar?

Diagram över kommunens ekonomi

Nästan hälften av kommunens pengar kommer från den kommunala inkomstskatten. Dessa skatteintäkter baseras på skattesatsen 22,46 procent som kommunfullmäktige har beslutat om. Förutom skatteintäkter får kommunen statliga
utjämningsbidrag. Tillsammans ska samtliga intäkter finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna samt räcka till ett sparande som minst motsvarar 1,5 procent av intäkterna.

Kommunens intäkter år 2020 uppgick till 1 119 miljoner kronor varav skatter och statliga
utjämningsbidrag uppgick till 859 miljoner kronor. Jämfört med år 2019 ökade intäkterna med 4,1 procent.

Så här används dina skattepengar - sorterad i fallande ordning 2020

Här ser du hur en hundralapp fördelas bland verksamheterna:

Vård och omsorg om äldre 25 procent
Grundskola 18 procent
Barnomsorg 11 procent
Insatser för personer med funktionsnedsättning 10 procent
Individ- och familjeomsorg 8 procent
Gymnasieskola 7 procent
Kommungemensamma kostnader och politisk verksamhet 7 procent
Infrastruktur, samhällsplanering, gator och miljö 6 procent
Bibliotek och övrig kulturverksamhet 5 procent
Flykting- och arbetsmarknadsåtgärder 1 procent
Vuxenutbildning 1 procent
Affärsverksamhet 1 procent
Totalt 100 procent​

Sidan uppdaterades 2021-06-01

Synpunkter på sidan?