Dialog

Dialogen med Åmålsborna är viktig för att vi tillsammans ska utveckla Åmåls och jobba för vår vision att bli Sveriges mest gätsvänliga stad. Här kan du läsa om pågående och avslutade medborgardialoger.

Pågående medborgardialoger

Sidan uppdaterades 2017-11-29

Synpunkter på sidan?