Åmåls vision: Sveriges mest gästvänliga stad

En vision kan beskrivas som ett önskat framtida tillstånd. Den behöver inte vara mätbar, eller ens nåbar, men ska fungerar som en gemensam framtidsbild och stödja en färdriktning för fortsatt utveckling. Åmål behöver en tydlig färdriktning för att skapa förutsättningar för att bli en plats för det goda livet. Kommunfullmäktige beslutade i september 2011 att Åmål ska ta fram en vision med siktet inställt på 2020. En parlamentarisk beredningsgrupp bestående av nio ledamöter från samtliga partier i fullmäktige samt nio ersättare utsågs att genomföra arbetet. Den bortre gränsen 2020 för visionen är borttagen och den gäller numera tills vidare.


En gemensam framtidsbild kan inte skapas om inte alla som bor i Åmål deltar. Därför bjöds Åmåls medborgare in för att göra sin röst hörd och tycka till om Åmål. Kampanjen Tyck om Åmål pågick under våren 2012. Alla synpunkter och förslag sammanställdes och har utmynnat i en vision, ett varumärkeslöfte och personlighetsord. Vi samlade också alla Åmåls styrkor i form av fyra spelplaner. Med visionen som stöd kan strategier, planer och verksamhetsmål utarbetas. Klicka på länken nedan för att läsa hela visionen.

Välkommen till en spännande resa!

Läs hela Åmåls vision

Åmåls vision pdf (pdf 163 KB)

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-05-13

Synpunkter på sidan?