Resultat och kvalitet

Åmåls kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska utvecklingsområden, mål och resultatmätningar. För att utveckla och förbättra kommunens service och kvalitet gör vi utvärderingar.
Här hittar du resultat från dialoger, undersökningar och fakta om kommunens ekonomi. Dialogen med Åmålsborna är viktig för att vi tillsammans ska utveckla Åmåls och jobba för vår vision att bli Sveriges mest gästvänliga stad.

Kommunfullmäktige styr och följer upp i denna struktur genom verksamhetsplanen och övriga styrande dokument som delårsrapporter och årsredovisning.


Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för att utvärdera kommuners arbetssätt, ledning och samspel i organisationen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använder verktyget. 2019 gjordes en utvärdering av Åmåls kommun med hjälp av Kommunkompassen.

Åmåls kommun har analyserats utifrån:

 • Det politiska systemet.
 • Kommunernas förmedling av tjänster.
 • Kommunen som arbetsplats.
 • Utvecklingen av lokalsamhället.

Kommunkompassen belyser kommunens förmåga att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer fungerar. Den fokuserar även på vad som kännetecknar en kommun som bygger välfärd utifrån medborgarens behov.

Vid utvärderingen ställde SKR frågor kring kommunen arbetar inom följande åtta områden:

 • Offentlighet och demokrati.
 • Tillgänglighet och brukarorientering.
 • Politisk styrning och kontroll.
 • Ledarskap, ansvar och delegation.
 • Resultat och effektivitet.
 • Kommunen som arbetsgivare personalpolitik.
 • Ständiga förbättringar.
 • Kommunen som samhällsbyggare.
Klicka här för att läsa utvärderingen 2019 av Åmåls kommuns arbete pdf (pdf 696 KB)

Sidan uppdaterades 2022-03-07

Synpunkter på sidan?