Vilka rättigheter har den som får förvaltare?

Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal. En förvaltare kan heller inte bestämma över saker som vilken medicin du ska ta eller andra ingrepp på din person. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd – det behöver alltså inte finnas ett samtycke från din sida. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Tidigare fanns något som hette omyndigförklarad. Denna mycket inskränkande åtgärd togs bort i svensk lagstiftning 1989. Alla personer som är över 18 år är myndiga oavsett eventuella sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2019-04-09

Synpunkter på sidan?