Vad ingår INTE i uppdraget?

I godmansuppdraget ingår i princip inga handgripliga sysslor. Det innebär att hushållsarbete, vaktmästartjänster, transporter, ledsagande, och inköp m.m. inte ingår i uppdraget. Det ingår heller inte att vara en kontaktperson som deltar i olika sociala aktiviteter eller att hjälpa anhöriga eller vänner till huvudmannen. Exempel på sysslor som inte ingår i uppdraget som god man eller förvaltare är att:

  • Handla, städa eller tvätta åt huvudmannen.
  • Montera möbler, hänga upp gardiner.
  • Packa saker, sortera skräp, åka till tippen.
  • Följa med vid läkarbesök och liknande.
  • Skjutsa huvudmannen till olika besök - god man är inte en chaufför.
  • Personligen hjälpa till med huvudmannens omvårdnad.
  • Följa med på utflykter, resor och liknande i till exempel boendets regi.
  • Personligen tillgodose huvudmannens sociala behov - god man är inte en betald kompis.
  • Ta beslut om medicin och vård.

Av denna anledning berättigar heller inte utförandet av dessa och liknande sysslor till något extra arvode som ställföreträdare. Naturligtvis är det inte förbjudet för en god man eller förvaltare att göra något av ovanstående om huvudmannen samtycker, men då sker det inte som god man utan som anhörig, god vän eller annat. Innan du gör något av ovanstående mot ersättning av huvudmannen bör du först ta kontakt med överförmyndarnämnden. 

Effekten av att gode män och förvaltare ändå utför den här typen av sysslor är att det sprids felaktiga uppfattningar och förväntningar på vad en ställföreträdare hjälper till med. 

Sidan uppdaterades 2021-02-02

Synpunkter på sidan?