Vad ingår i uppdraget som god man / förvaltare?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan omfatta följande tre delar:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person.

Omfattningen får avgöras i det enskilda fallet och kan variera från att vara begränsat till att exempelvis endast avse att bevaka den enskildes rätt vid en fastighetsförsäljning till att vara ett fullt godmanskap eller förvaltarskap, det vill säga avse alla tre delarna.

Bevaka rätt

Det innebär att god man/förvaltare bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, såsom att ansöka om kontaktperson, bostadsbidrag, hemtjänstinsatser och så vidare, men även att gode mannen/förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen vid enstaka rättshandlingar, till exempel att bevaka rätten i ett dödsbo, företräda huvudmannen vid försäljning/avyttring av bostad, ansöka om skuldsanering m.m.

Förvalta egendom

innebär att god man/förvaltare bland annat:

  • sköter huvudmannens ekonomi
  • betalar räkningar
  • planerar och budgeterar ekonomin
  • ser till att huvudmannen får fickpengar
  • förvaltar kapital
  • ser om fastigheter med mera
  • ser till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Sörja för person

Innebär att god man/förvaltare ska se till att huvudmannen har en så bra tillvaro som möjligt, genom att ha ett väl anpassat boende, god omvårdnad och en god livskvalité. Detta innebär att den gode mannen/förvaltaren till exempel ska närvara vid vårdplanering, påtala behov av utökad hemtjänst eller eventuell personlig assistans. Vidare ska god man försöka se till att huvudmannen har någon daglig sysselsättning, ansöka om olika hjälpinsatser såsom färdtjänst eller ledsagare, eller ansöka om ett lämpligt boende.

Sidan uppdaterades 2019-07-15

Synpunkter på sidan?