Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till god man och är en fullmaktshandling som ställs ut i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om personliga angelägenheter om vid varaktig sjukdom eller liknande. 
Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan bland annat betala dina räkningar och förvalta din egendom om du själv inte längre kan göra det. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft.

En framtidsfullmakt gäller inte när en person har god man eller förvaltare.

Läs mer i bankföreningens faktablad om framtidsfullmakter

Sidan uppdaterades 2020-08-25

Synpunkter på sidan?