Kostar det något att ha god man?

Ja, om den som är god man begär ett arvode. Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode. Om huvudmannen har mer än 94 600 kr (för år 2020) i tillgångar eller en skattepliktig inkomst på mer än 125 345 kr (för år 2020) per år ska huvudmannen själv stå för arvodet. Anhöriga som är god man eller förvaltare väljer ofta att inte begära något arvode.

Sidan uppdaterades 2020-03-16

Synpunkter på sidan?