Kan ett förvaltarskap upphöra?

Alla förvaltarskap omprövas en gång per år. Om det visar sig att det inte längre är nödvändigt med förvaltarskap kan man ansöka till tingsrätten om att det ska upphöra. Det behövs då ett nytt läkarintyg som visar varför förvaltarskap inte längre behövs. 

Du som har förvaltare har givetvis möjlighet att själv ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra. Du behöver då även skicka in ett läkarintyg som visar varför förvaltarskap inte längre behövs och annat underlag som styrker ditt förändrade behov av hjälp.

Sidan uppdaterades 2019-04-09

Synpunkter på sidan?