Kan en god man säga upp sig?

En god man har rätt att begära sig entledigad från ett uppdrag oavsett skäl, men måste kvarstå fram till dess att en ersättare tar över eller uppdraget upphör genom ett beslut av tingsrätten. Det kan ta olika lång tid att hitta en ny god man beroende på hur uppdraget ser ut. Utgångspunkten för en god man bör vara att se långsiktigt på sitt åtagande. Tingsrätten får besluta att avsluta ditt uppdrag utan att någon ersättare finns om du har starka skäl att avsluta uppdraget eller om har väntat lång tid.

Sidan uppdaterades 2023-04-12

Synpunkter på sidan?