Går det att byta god man?

Ja, men det ska finnas goda skäl till varför ett byte bör ske. Så länge god man sköter sina åtaganden och inte orsakar dig någon rättsförlust eller ekonomisk skada finns det oftast inga skäl till varför ett byte bör ske. Att vara god man är ett sk. lekmannauppdrag. Det betyder att god man inte behöver ha några expertkunskaper utan är en erfaren medmänniska som erbjuder hjälp och stöttning.  Därför får man även ta i beaktande att det kan ta viss tid innan en ny god man har hittat bra rutiner för hur uppdraget bör skötas.

Om du inte är nöjd med din gode man trots att det inte finns goda skäl till att få byta kan du kontakta tingsrätten och begära att ditt godmanskap ska upphöra helt. Du kan senare ansöka om god man på nytt.

Sidan uppdaterades 2020-03-16

Synpunkter på sidan?