Förlorar jag några rättigheter om jag får god man?

Nej. Som huvudman har du kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika typer av avtal. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan dig som har god man och den gode mannen. Den gode mannen måste i de flesta fall få ditt samtycke innan den gode mannen vidtar åtgärder i uppdraget.

Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du också när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra när du istället vill sköta dig själv.

Sidan uppdaterades 2019-04-09

Synpunkter på sidan?