Behövs en god man?

Om huvudmannen kan få hjälp på annat sätt t. ex. av anhöriga, en vän, en frivillig resurs eller en insats från någon myndighet ska denna mindre ingripande åtgärd väljas i första hand. Till stor del beror det även på huvudmannens hälsa och livssituation. Om huvudmannen själv kan be om hjälp och se till så den utförs på ett bra sätt behövs oftast inte någon god man.

Sidan uppdaterades 2019-05-20

Synpunkter på sidan?