Varför behövs spärr på vissa konton?

Föräldrabalkens regler säger att alla huvudmannens konton ska ha en s.k. överförmyndarspärr utom konton som behövs för daglig hushållning. Det är i allmänhet detta konto som ställföreträdaren använder sig av. Hit går vanliga inkomster in och de fasta kostnaderna betalas från detta "öppna" konto.

Nämnden har antagit en riktlinje som säger att det inte bör finnas mer än c:a 30 000 kr på detta öppna konto. Denna summa är ungefärlig och det är godkänt att ha mer än så innan de fasta räkningarna hunnit betalas och vid enstaka tillfällen.

Syftet med regeln är att det inte ska samlas för mycket pengar på ett öppet konto och senast vid varje årsskifte ska du som ställföreträdare kontrollera saldot och justera ner det genom att föra över det till ett annat, spärrat konto.

Sidan uppdaterades 2023-04-12

Synpunkter på sidan?