När huvudmannen har del i dödsbo

Som god man eller förvaltare ingår det att bevaka din huvudmans rätt i det dödsbo där huvudmannen nämns som dödsbodelägare eller testamentstagare och vara delaktig i upprättande av de dokument som ingår i processen. Detta innebär dock inte att du måste bli expert på arvs och testamentsfrågor. Om förhållandena är komplicerade bör du anlita kvalificerad hjälp. Börja dock alltid med att ta kontakt med överförmyndarenheten i dessa situationer.

Dödsbo? Ta kontakt med överförmyndarenheten.

Sidan uppdaterades 2021-05-20

Synpunkter på sidan?