När behöver jag huvudmannens samtycke?

Som god man (inte som förvaltare) ska du ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du företar för hans eller hennes räkning. Huvudmannens samtycke krävs dock inte i följande fall:

  • Om huvudmannen ”på grund av sitt tillstånd är ur stånd att ge uttryck för sin mening”, det vill säga i de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller eller kan kommunicera det. För att avgöra om huvudmannens tillstånd är sådant kan ett läkarintyg komma att krävas.
  • När det gäller rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, exempelvis betalning av hyra, el- och telefonräkning och liknande, men även att öppna vanliga bankkonton för löpande utgifter eller sparande. Den som samtyckt till ett godmanskap anses även ha samtyckt till liknande handlingar.

Om du som god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs, kan det som du har gjort komma att betraktas som ogiltigt och du kan även bli skadeståndsskyldig. Om din huvudman regelmässigt motsätter sig åtgärder du anser nödvändiga för huvudmannens bästa är det viktigt att du meddelar överförmyndarenheten om problemen. 

Sidan uppdaterades 2023-04-12

Synpunkter på sidan?