Min huvudman motsätter sig mina åtgärder

Godmanskap är ett samarbete som bygger på huvudmannens önskan om att få hjälp och god mans vilja att erbjuda detta. Med undantag för åtgärder som hör till den dagliga hushållningen och för de huvudmän som inte har förmåga att förstå vad saken gäller krävs alltid huvudmannens samtycke. Det finns inget generellt formkrav för hur samtycket ska ges, det viktiga är att du förvissar dig om att du har din huvudmans samtycke till den åtgärd du har i åtanke.

Om huvudmannen motsätter sig t.ex. din ekonomiska planering - antingen muntligt eller genom att själv börja ta ut pengar från sparkonton trots att ni har en överenskommelse om att pengarna på detta konto inte ska röras utan vara kvar till något särskilt ändamål, då är det inte säkert att godmanskapet fungerar. Börja med att försöka prata med huvudmannen. Huvudmannen kanske bara har ändrat syn på hur denne vill prioritera sina utgifter. Om det fortfarande går att få ekonomin att gå ihop på andra sätt kan det räcka med att förändra budgeten. Tag kontakt med överförmyndarenheten om huvudmannen upprepade gånger frångår det ni kommit överens om. 

Sidan uppdaterades 2022-08-08

Synpunkter på sidan?