Kan jag som god man åka på semester?

Även om du har uppdrag som god man eller förvaltare, kan du självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att du behöver förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort. Du bör till exempel alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om att du kommer vara på semester under en viss tid. Du bör också givetvis se till att fickpengar finns att tillgå för huvudmannen samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta. För enstaka rättshandlingar kan du även ställa ut en fullmakt åt någon annan om detta skulle bli nödvändigt.

Du kan aldrig ta semester från själva uppdraget som god man eller förvaltare, eftersom det är ett personligt förordnande. Om du önskar bli utbytt i uppdraget behöver du begära detta skriftligen hos överförmyndarenheten.

Om du planerar en längre frånvaro eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att i god tid begära dig entledigad från uppdraget.

Sidan uppdaterades 2021-05-20

Synpunkter på sidan?