Kan god man göra utlägg för huvudmannen?

Nej. Det är inte ett tillåtet sätt att sköta den ekonomiska förvaltningen. Huvudmannen och gode mannens ekonomier ska alltid hållas åtskilda. Det är naturligtvis heller inte tillåtet att förvara huvudmannens pengar på något av den gode mannens konton oavsett syfte.

Även ett litet utlägg kan också ses som ett lån. Som god man eller förvaltare är det inte tillåtet att sätta sin huvudman i skuld utan överförmyndarnämndens medgivande.

Håll alltid din egen och dina anhörigas ekonomier helt åtskilda från huvudmannens!

Sidan uppdaterades 2021-05-20

Synpunkter på sidan?