Kan god man göra utlägg för huvudmannen?

Nej. Det är inte ett tillåtet sätt att sköta den ekonomiska förvaltningen. Huvudmannen och gode mannens ekonomier ska alltid hållas åtskilda. Det är naturligtvis heller inte tillåtet att förvara huvudmannens pengar på något av den gode mannens konton oavsett syfte.

Sidan uppdaterades 2019-04-09

Synpunkter på sidan?