Huvudmannen vill ge bort en gåva, hur gör jag?

Som god man är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen själv vill ge bort en gåva är det viktigt att det dokumenteras skriftligt, med huvudmannens undertecknande. Det ska också vara styrkt att huvudmannen förstår innebörden av gåvohandlingen. Du som god man ska inte medverka vid gåvohandlingen.

Om huvudmannen behöver hjälp att genomföra gåvohandlingen kan huvudmannen ställa ut en fullmakt till en annan person. Om fullmakten ställs ut till god man agerar denne då inte som god man utan fullmaktshavare. 

En person med förvaltare kan inte med bindande verkan ge bort egendom. Förvaltare får i likhet med gode män inte ge bort sin huvudmans egendom.

Undantag finns för personliga gåvor till mindre belopp om det redan fanns en sådan etablerad tradition mellan de inblandade innan godmanskapet startade.

Självklart är det olämpligt att god man eller dennes närmaste anhöriga erhåller gåvor av huvudmannen.

Sidan uppdaterades 2023-04-12

Synpunkter på sidan?