Hur ofta bör en god man besöka sin huvudman?

Det finns ingen minimigräns, men för gode män som har delen "sörja för person" i sitt förordnande bör de åtminstone träffa huvudmannen c:a 10 ggr per år. Det är få uppdrag som regelbundet kräver fler än ett besök per månad med rätt planering.

Sidan uppdaterades 2019-04-26

Synpunkter på sidan?