Hur många uppdrag får jag ha?

Det finns ingen absolut gräns för hur många uppdrag man får ha som god man eller förvaltare. Det avgörande är att det finns tillräckligt med tid för att utföra alla uppdrag. Däremot är det viktigt att komma ihåg att om den gode mannen/förvaltaren på egen begäran vill sluta sina uppdrag, så måste han eller hon kvarstå tills överförmyndarnämnden hittat nya gode män/förvaltare som kan ta över uppdragen. Om detta behöver ske med kort varsel kan det bli svårt att hitta flera gode män/förvaltare på samma gång.

Sidan uppdaterades 2019-04-10

Synpunkter på sidan?