Hur kan jag få huvudmannen att leva mer hälsosamt?

Att ge goda råd är alltid tillåtet. Man bör dock ha i åtanke att en god mans uppgifter omfattar huvudmannens ekonomi och rätt till stöd från samhället. Det är inte fel att erbjuda sunda alternativ, men huvudmannen bestämmer själv över sin livshållning. Som god man bör du ha som riktmärke att huvudmannen ska få leva det liv denne själv önskar (eller hade önskat om denne var frisk) och ekonomin medger. Riskerar huvudmannen däremot att rasera sin tillvaro p.g.a detta kan förvaltarskap vara ett alternativ, men inte heller en förvaltare har obegränsad rätt att bestämma över de mest personliga frågorna.

  • En förvaltare kan beställa hemkörning av lagad mat, men inte göra något åt om huvudmannen väljer att äta något annat.
  • En förvaltare kan med hjälp av t.ex. hemtjänst eller anhöriga se till att lämpliga kläder inhandlas, men inte göra något åt om huvudmannen istället vill klä sig i andra kläder.
  • En förvaltare kan ansöka om ny bostad i syfte att få huvudmannen att komma längre bort från dåligt umgänge, men kan inte tvångsförflytta huvudmannen eller bestämma vilka som besöker huvudmannen.

Innan en god man eller förvaltare vidtar åtgärder som innebär en ekonomisk belastning för huvudmannen ska han eller hon naturligtvis först fundera över nyttan och hur stor sannolikheten är att det får avsedd effekt. Även om en förvaltare rent faktiskt kan säga upp en huvudmans insatser eller boende mot dennes vilja bör stor försiktighet iakttas kring så ingripande åtgärder och huvudmannens vilja bör respekteras och övriga personer som har kännedom om huvudmannens situation bör först rådfrågas.

För personer som p.g.a. psykisk sjukdom riskerar att skada sig själva eller andra kan sjukvården besluta om tvångsvård.

Sidan uppdaterades 2023-02-14

Synpunkter på sidan?