Hur gör jag om vill att ett godmanskap ska upphöra eller ändras?

Kontakta överförmyndarenheten om du märker att uppdraget inte fungerar med den omfattning det har i nuläget eller om ett godmanskap inte är tillräckligt och att förvaltarskap i stället behövs eller att uppdraget bör upphöra helt.

En god man eller förvaltare har dessutom alltid rätt att själv ansöka hos tingsrätten om de anser att deras uppdrag bör förändras på något sätt. Använd blanketten "Ändring eller upphörande av befintligt godmanskap eller förvaltarskap"

Oavsett vilken väg du väljer är det viktigt att tydligt redogöra varför en förändring är nödvändig. Gäller det förvaltarskap behövs även vanligtvis ett nytt läkarintyg. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare utredning, innan de tar ställning till om en ansökan om ändring lämnas till tingsrätten.

Sidan uppdaterades 2019-04-10

Synpunkter på sidan?