Hur går det till att sälja huvudmannens fastighet?

Om du som är förvaltare eller god man bedömer det som nödvändigt av ekonomiska skäl att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt säljs ansöker du om överförmyndarnämndens samtycke till åtgärden.

En fastighetsförsäljning kräver flera underlag för att styrka det lämpliga i åtgärden och tar för mycket utrymme för att förklaras här.

Ta kontakt med överförmyndarenheten

Sidan uppdaterades 2021-05-20

Synpunkter på sidan?