Hur går det till att sälja huvudmannens fastighet?

Om du som är god man bedömer det som nödvändigt av ekonomiska skäl att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt säljs ansöker du om överförmyndarnämndens samtycke till åtgärden.

Ta kontakt med överförmyndarenheten

Sidan uppdaterades 2019-04-09

Synpunkter på sidan?