Hjälp! - Min årsräkning stämmer inte

Vid varje års början försöker överförmyndarenheten erbjuda alla intresserade ställföreträdare en informationsträff i hur årsräkningen bör fyllas i och vilka vanliga fallgropar som finns. Om du inte har gått den tidigare och har problem att få din årsräkning att gå ihop rekommenderar vi att du anmäler dig till den träff som passar dig bäst nästa gång tillfälle ges.

Nedanstående är en liten checklista att gå igenom om siffrorna inte stämmer:

 • Kontrollera ingående och utgående saldo mot årsbeskeden eller mot särskilt saldobesked på startdag eller avslutsdag.
 • Kontrollera att transaktioner i början och i slutet på perioden verkligen tillhör redovisningsperioden.
 • Sätt upp konto för huvudmannens privata medel på rätt plats i årsräkningen. Om det är ett konto dit du för över pengar som huvudmannen själv förbrukar räknas överföringarna till kontot som utgifter, men inte de saker som huvudmannen eller personal själva handlar från kontot. De pengar som finns kvar av huvudmannens privata medel ska skrivas på rätt plats i årsräkningen och inte ihop med de bankkonton du har hand om.
 • Utlämnade kontanter räknas som redan förbrukade och bör ej tas upp som tillgångar i vanliga fall.
 • Överföringar mellan de konton du förvaltar är inte utgifter. Överföringar till huvudmannens privata konto är däremot en utgift.
 • Utdelning på fonder är inte en inkomst, de återinvesteras och höjer värdet på fonden bara.
 • Se till att alla transaktioner finns med som antingen en inkomst, en utgift eller en överföring.
 • För huvudmän med lön dras ibland en summa från bruttolönen till försäkringar och fackavgifter. Tänk på att räkna med detta som en utgift. Om du bara räknar med skatten stämmer inte räkningen.
 • Innestående medel på skattekontot ska du inte räkna med som en tillgång. Utbetalningar därifrån är däremot en inkomst.
 • Kvitta inte olika poster mot varandra utan att i så fall vara tydlig hur du tänkt.
 • Bunta inte ihop olika utgifter utan att det framgår vad de består av.
 • Betalar du räkningar från samma konto som huvudmannen själv handlar eller gör uttag från? Då måste du redovisa även huvudmannens transaktioner vilket skapar mycket mer arbete. Diskutera igenom att ni bör ha skilda konton för olika syften. En bra uppdelning är ett "godmanskonto" för ställföreträdaren att få in inkomster på och betala räkningar från, ett konto för huvudmannens privata medel dit pengar från godmanskontot överförs och ett spärrat sparkonto.

Sidan uppdaterades 2020-02-21

Synpunkter på sidan?