Behöver min huvudman en hemförsäkring?

Generellt kan man säga att det är en skyldighet att se till att din huvudman har ett grundläggande försäkringsskydd med en hemförsäkring som fyller den funktionen. Även om huvudmannen bor på ett äldreboende och inte har så mycket möbler ingår det ofta även rättsskydd och ansvarsskydd. Det är inte säkert att t.ex. en vattenläcka orsakad av huvudmannen kan sägas bero på ett sjukdomstillstånd som gör att han eller hon ändå går fri från skadeståndsansvar. Även om en hemförsäkring behövs efter en flytt till ett äldreboende eller gruppboende är det värt att se över om det går att komma billigare undan genom att välja en högre självrisk och/eller minska försäkringsvärdet.

För huvudmän som sammanbor med anhöriga behöver du som ställföreträdare också ta reda på vad som gäller och göra de tillägg som kan behövas. En huvudman som bor på samma adress som sina föräldrar i en egen del av huset, men har en egen ekonomi kan ses som inneboende och har då ett eget hushåll och behöver därmed också en egen försäkring.

Sidan uppdaterades 2022-10-06

Synpunkter på sidan?