Behöver jag en försäkring som god man?

En ställföreträdare är skadeståndsskyldig för skador han eller hon orsakar medvetet eller av försummelse för sin huvudman.

Det är mycket ovanligt att det utdöms skadestånd av det här slaget, men risken finns trots allt och det kan kännas tryggt att ha en försäkring som man vet träder in om en sådan situation skulle uppstå eftersom en vanlig hemförsäkring inte täcker detta.

Det finns försäkringar som är särskilt utformade för gode män och förvaltare. De erbjuds dels via medlemskap i olika föreningar varav RFS är den största, men går även att teckna som en fristående försäkring utan medlemskap i någon förening.

Sidan uppdaterades 2022-08-08

Synpunkter på sidan?