Överförmyndarnämnden

Sammanträden 2022

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden utom i juli.
 

2022
Nästa sammanträde:

  • 17 oktober
  • 14 november
  • 19 december

Förtroendevalda

Överförmyndarnämnden har fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna tillsätts av respektive samverkande kommunfullmäktige.

Ledamöter

Ordförande Olof Eriksson (S), vice ordförande Gudrun Svensson (C), Gösta Schagerholm (C), Malin Andersson (S), Siv Gustafsson (C) och Lisbeth Wilsson (KD) .

Ersättare 

Göran Andreasson (S), Marianne Gerborn (S), Svante Mlakar (S) och Christer Törnell (KD) och Lars-Inge Fahlén (S).

Sidan uppdaterades 2022-09-19

Synpunkter på sidan?