Överförmyndarnämnden

Sammanträden 2023

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden utom i juli.
 

2023
Nästa sammanträde:

16 januari

13 februari

13 mars

24 april

15 maj

12 juni

21 augusti

18 september

16 oktober

13 november

11 december

Förtroendevalda

Överförmyndarnämnden har fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna tillsätts av respektive samverkande kommunfullmäktige.

Ledamöter

Ordförande Christer Törnell (KD), Gudrun Svensson (C), Gösta Schagerholm (C), Malin Andersson (S), och Lisbeth Wilsson (KD).

Ersättare 

Johanna Eliasson (S), Svante Mlakar (S), Curt-Åke Sandberg (S), Olof Eriksson (S), Börje Liviken (M)

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?