Information om Covid-19, läs mer här.

Överförmyndarnämnden

Sammanträden 2021

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden utom i juli, klockan 09.00.
 

2021
Nästa sammanträde:

  • 11 oktober
  • 08 november
  • 06 december

Förtroendevalda

Överförmyndarnämnden har fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna tillsätts av respektive samverkande kommunfullmäktige.

Ledamöter

Ordförande Olof Eriksson (S), vice ordförande Gudrun Svensson (C), Gösta Schagerholm (C), Malin Andersson (S), Siv Gustafsson (C) och Lisbeth Wilsson (KD) .

Ersättare 

Göran Andreasson (S), Inge Digrell (S), Svante Mlakar (S) och Christer Törnell (KD) och Lars-Inge Fahlén (S).

Sidan uppdaterades 2021-09-22

Synpunkter på sidan?