Länkar och information

Här finner du informationsmaterial om olika delar som rör uppdraget som ställföreträdare och länkar till andra användbara sidor.

Så fyller du i din tillgångsförteckning

Köp / Försäljning av fast egendom (pdf)
Åtgärder vid huvudmannens död (pdf)
Åtgärder i dödsbo där huvudmannen är delägare  (pdf)
Driva rörelse för minderårig (pdf)
Rekommenderad kontostruktur (pdf)
Byte av ställföreträdare  (pdf)

Utbildningar

Kronofogden

Konsumentverket

Koll på pengarna - Tips och råd om ekonomi

Andra resurser

Föreningar

Bankföreningen

Bankärenden för annans räkning (Faktablad och informationsfilmer)

Sidan uppdaterades 2023-05-23

Synpunkter på sidan?