Information om Covid-19, läs mer här.

Länkar och information

Här finner du informationsmaterial om olika delar som rör uppdraget som ställföreträdare och länkar till andra användbara sidor.

Köp / Försäljning av fast egendom (pdf)
Åtgärder vid huvudmannens död (pdf)
Rekommenderad kontostruktur (pdf)

Kronofogden

Dela din kunskap - kurs om överskuldsättning
Motkraftsnurran - broschyr
Skuldsaneringstest - Få en preliminär uppskattning

Föreningar

Riksföreningen frivilliga samhällsarbetare

Sidan uppdaterades 2021-06-23

Synpunkter på sidan?