Kontakt

Välkommen att kontakta Överförmyndarenheten på tel 0532-777 400.

Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl. 10-11 samt kl. 13-14.

Besökstid: Endast bokade besök

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress​: Förrådsgatan 5, Åmål.

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 Åmål

För avvikelser se vår startsida

Sidan uppdaterades 2022-03-28

Synpunkter på sidan?