Årsräkning

Information om årsräkningen

Kom på informationsträff om vad du bör tänka på när du upprättar en årsräkning! Anmälan senast 21/1 per telefon: 0532-777 400 (under telefontid) eller e-post ofn@amal.se. Vi bjuder på fika! (Meddela om ni har någon allergi)

Informationstillfällen:

Bengtsfors, Kommunhuset
Tis 22/1

Lokal: Majberget
Kl. 18-20
Ed, Kommunhuset
Ons 23/1

Lokal: Stora Le
Kl. 18-20
Säffle, Kommunhuset
Tis 29/1

Lokal: Trätälja-salen
Kl. 18-20
Åmål, Stadshuset
Tors 31/1

Lokal: Päronsalen
Kl. 18-20
Årjäng, Kommunhuset
Ons 6/2
Lokal: Silen
Kl. 18-20

Vi beklagar att några av veckodagarna inte stämmer i postutskicket. Datumen är dock riktiga.

Gode män, förvaltare och förmyndare ska varje år redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden. Vi kommer därför att skicka ut blanketter gällande årsredovisningen till dig. I samband med årsräkningen ska du även skicka in en redogörelse som beskriver omfattningen av ställföreträdarskapet och om du begär arvode för ditt uppdrag.

Inlämnande av handlingarna
Årsredovisningen ska skickas till överförmyndarnämnden före den 1 mars 2019. Om du inte anser dig hinna med att lämna in årsredovisningen före detta datum så måste du i god tid höra av dig till oss och ansöka om anstånd.

Blanketter
Vi kommer att skicka ut blanketter till dig men det går även att ladda ner blanketter för utskrift på vår hemsida.

Vi rekommenderar Acrobat Reader vid användande av våra självsummerande blanketter.

Mer information kommer kring årsskiftet.


Kontakta överförmyndarenheten


Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 10.00 - 12.00

Besökstid: torsdagar 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.30


Telefon:
0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

BLANKETT ÅRSRÄKNING 2019
Blankett årsräkning (självsummerande) pdf (pdf 277 KB)
Blankett årsräkning pdf (pdf 84 KB)
Förenklad redovisning pdf (pdf 273 KB)

Övriga blanketter

Blankett specifikation utgifter pdf (pdf 98 KB)

Blankett specifikation inkomster pdf (pdf 95 KB)

Blankett redogörelse pdf (pdf 136 KB)

Blankett körjournal pdf (pdf 171 KB)

 

Sidan uppdaterades 2019-01-10

Synpunkter på sidan?