Information om Covid-19, läs mer här.

Årsräkningen

Årsräkningen har nu skickats ut till alla. Om du saknar den eller behöver fler finns alla blanketter du behöver här på vår hemsida. 

Tänk på att sätta på rätt porto när du skickar in årsräkningen. Vi kan inte garantera att vi löser ut underfrankerade försändelser och kan komma att göra ett avdrag när det sker.

Utbildning i hur årsräkningen bör fyllas i

Vi kan i år endast erbjuda utbildning i hur årsräkningen fylls i via en instruktionsfilm. Om du inte fått vår utskickade information per e-post med en länk till videon kan du kontakta oss på ofn@amal.se för att få en länk. Videon går tyvärr inte att ha tillgänglig för alla direkt på vår hemsida.

Det bildspel som visas i filmen hittar du här

Redovisning enligt Föräldrabalken

Gode män och förvaltare som förvaltar en huvudmans egendom och vissa förmyndare åt minderåriga barn är skyldiga att redovisa sin förvaltning i form av en årsredovisning.

Årsredovisningen ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning i tid måste du kontakta överförmyndarenheten och ansöka om anstånd innan den 1 mars med en motivering.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser m.m.) som bekräftar det som angivits i årsräkningen.  OBS! skicka inte med några andra underlag än de som överförmyndarnämnden har specificerat i årsräkningen. Vi tar EJ emot hela pärmar med redovisning.

Underlag från Försäkringskassan

En god man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan kan få en sammanställning över vilka ersättningar myndigheten betalat ut till huvudmannen under året. När god man eller förvaltare ringer till Försäkringskassan behöver de ange vilken ersättning ärendet gäller för att bli kopplad till rätt handläggare. För att myndighetens handläggare snabbare ska kunna hjälpa till med sammanställningen kan de förtydliga att de behöver ”summerade verkställda betalningar för 2020” och ange personnumret för huvudmannen. Handläggaren ska då kunna ge en summering över samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort till huvudmannen och vilken skatt som har dragits under året.

Granskning

Vi granskar årsräkningarna i den ordning som de kommer in till oss. Är årsräkningen korrekt upprättad med efterfrågade underlag enligt våra anvisningar så innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning granskad. Beslut om arvode görs efter avslutad granskning.

Efter överförmyndarnämndens granskning av årsräkningen skickas besked om granskningen till dig. 

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsräkning

Glöm inte att skriva under i bläck på årsräkningsblanketten

Ladda ner vår instruktion för att lämna årsräkning. Instruktionen vägleder dig i att fylla i din årsräkning och vår förhoppning är att instruktionen ska underlätta för dig. Manualen är för en tidigare version av blanketten så utseende och rubriker kan skilja sig, men principen är densamma. 

Instruktion - årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode (länk)

Blanketter

Årsräkning och sluträkning för utskrift (länk)

Redogörelse (länk) OBS! Nu kan du även lämna din redogörelse digitalt via vår e-tjänst. Du signerar med Bank-ID. Du finner e-tjänsten här och på vår sida över blanketter och e-tjänster.

Stödmaterial

Nu finns även en manual (länk) till hur du fyller i årsräkningen.

Specifikation inkomster (länk)

Specifikation utgifter (länk)

Sidan uppdaterades 2021-05-27

Synpunkter på sidan?