Årsräkning

Gode män, förvaltare och förmyndare ska varje år redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden. Vi kommer därför att skicka ut blanketter gällande årsredovisningen till dig. I samband med årsräkningen ska du även skicka in en redogörelse som beskriver omfattningen av ställföreträdarskapet och om du begär arvode för ditt uppdrag.

Inlämnande av handlingarna
Årsredovisningen ska skickas till överförmyndarnämnden före den 1 mars 2019. Om du inte anser dig hinna med att lämna in årsredovisningen före detta datum så måste du i god tid höra av dig till oss och ansöka om anstånd.

Blanketter
Vi kommer att skicka ut blanketter till dig men det går även att ladda ner blanketter för utskrift på vår hemsida.

Mer information kommer kring årsskiftet.


Kontakta överförmyndarenheten


Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 10.00 - 12.00

Besökstid: torsdagar 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.30


Telefon:
0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: overformyndarenheten

@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

BLANKETT ÅRSRÄKNING 2018
Blankett årsräkning pdf (pdf 277 KB)
Övriga blanketter
Blankett specifikation utgifter pdf (pdf 98 KB)

Blankett specifikation inkomster pdf (pdf 95 KB)

Blankett redogörelse pdf (pdf 293 KB)

Blankett körjournal pdf (pdf 375 KB)

Sidan uppdaterades 2018-09-19

Synpunkter på sidan?